Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách (150 hod.)

Cena:

6 200 Kč

Popis:

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří chtějí pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií. V rámci výuky absolvujete mnoho praktických nácviků, abyste si co nejlépe vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku. Součástí kurzu je také praxe v sociálním zařízení, kterou Vám zajistí naše společnost. Pokud zvolíte kvalifikační kurz s nižší hodinovou dotaci (150 hodin), absolvujete praxi kratší (48 hodin).

Profil absolventa: Absolvent získá znalosti a praxi z problematiky ochrany zdraví, sociální rehabilitace, psychohygieny, právních norem souvisejících se sociálním zabezpečením, komunikace s klientem, z psychologie, psychopatologie i somatologie. Bude schopen podat první pomoc a osvojí si zásady etiky výkonu sociálního pracovníka. Absolventi zvládnou péči o nemocné, péči o hygienu, péči o domácnost, techniku nácviku užívání kompenzačních a pracovních pomůcek, naučí se základy pedagogiky volného času, budou umět řešit krizové situace, naučí se jednat s různými typy osob a mnoho dalšího.

Vstupní předpoklady: základní vzdělání

Rozsah: 150 vyuč. hod. (102 hod. teorie a 48 hod. praxe) + zkouška

Výstupní doklad: Celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"

Termín:

*23.4.-22.6.2018: Po, St, Pá (15:30-19:30)

*23.4.-13.6.2018: Po-Čt (9:00-13:00)

*14.5.-20.6.2018: Po-Pá (15:30-19:30)

*25.5.-17.8.2018: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)

Oblast inzerce:

Frýdek-Místek

Druh inzerátu:

firemní inzerce

Číslo inzerátu:

13819118

Počet zhlédnutí:

6 616x

Zhlédnutí detailu:

116x

PODAT INZERÁT ZDARMA

Ve vyhledávání je 1 046 372 inzerátů